Važni detalji u projektovanju kuhinje

kuhinjeŠto se češce jedan element ili predmet u kuhinji koristi, to ga moramo lakše imati na dohvatu ili njime manipulisati.
Zato stvari u elementima smeštamo u blizini radnog mesta na kojem se najviše koriste. Tako ćemo npr. sve što koristimo pri kuvanju, imati u blizini štednjaka. Kada smo maksimalno uvažili prilagodljivost prostora i svakom elementu pronašli mesto koje osigurava njegovo optimalno korišćenje, pozabavit ćemo se i činjenicom da naša upotreba tog prostora nije uvijek ista.
Važan detalj koji se uzima u obzir pri projektovanju odnosi se na potreban prostor koji moramo predvideti za radnu ploču. Prostranu ploču naročito cene žene, jer im ona olakšava pripremu hrane i uvelike skraćuje vreme koje u kuhinji svakodnevno provode. Obično se na njoj nalaze i razni mali kucni aparati, koji takoder zahtevaju svoj prostor. Radnu ploču cemo dodatno rasteretiti ako u raznim kuhinjskim elementima predvidimo dovoljno mesta za smeštaj namirnica i potrebnog pribora za kuvanje i serviranje hrane. Zato pri odabiru kuhinjskih elemenata unapred predvidamo mesta na kojima ćemo držati sve kuhinjske potrepštine.